Vikten av att lära sig interagera i digitala miljöer - en framtidsspaning

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

Genom den hastiga förändring som skett i samhället i och med digitaliseringen har nya kompetenser och förmågor blivit viktigare än någonsin. Elever måste få möjligheter till att träna dessa förmågor för att skapa förutsättningar att ta sig an framtidens arbetsliv och arbetsmarknad.

Digitalt samarbete 

En viktig kompetens är att kunna samarbeta och interagera digitalt i virtuella miljöer. Genom att låta eleverna använda digitala verktyg och resurser skapas möjligheter för dem att samarbeta i dessa miljöer.

 Framtidens mötesplatser 

I boken ”The new childhood” skriver Jordan Shapiro att barn och ungdomar lär sig de förmågor de behöver inför framtiden genom att leka. I dagens samhälle leker många barn och ungdomar genom dator- och tv-spel och tänker man efter så skulle dessa virtuella miljöer kunna vara framtidens arbetsplats. Virtuella rum där man interagerar med varandra genom digitala avatarer kan bli vardag i framtiden.

Framtidens möten och konferenser kommer med största sannolikhet ske mer på distans och i virtuella världar där alla kan delta genom VR (virtual reality) eller AR (augmented reality). Exempelvis skulle en virtuell modell av den senaste konceptbilen byggas eller presenteras i en digital miljö eller ett nytt bostadsområde som ska byggas skulle kunna visas upp för medborgarna där de får tycka till och interagera i en framtidens medborgardialog.

Eleverna behöver lära sig hur man tar sig runt i dessa digitala miljöer och hur man kan skapa, interagera och samarbeta i dem för att kunna vara delaktiga och medskapande i framtiden. Här kan spel som Minecraft, Dreams eller VR program som VR chat, Rec room och Tilt brush vara bra exempel på hur man kan använda spel och virtuella miljöer för att lära sig kommunicera, uttrycka sig och agera i digitala världar. Nu mer än någonsin kan elever använda sig av digitala verktyg för att uttrycka och redovisa sina kunskaper och det är viktigt att lärare ger dem möjligheten. Eleverna har ofta tillgång till exempelvis spel och digitala verktyg hemma, varför inte skapa ramar och utrymme för eleverna att uttrycka sig genom dem?

Många utmaningar för att nå dit

För att kunna skapa förutsättningar för att elever ska kunna träna på samarbete i dessa miljöer behöver det skapas möjligheter och tillgång till dem. Många elever kan använda spel hemma och kan navigera och kommunicera genom att spela till vardags, men det krävs helt nya förhållningssätt och social färdighet för att nyttja dessa kunskaper i en professionell arbetsmiljö. Genom att använda spel i skolan där eleverna måste kommunicera med varandra och uttrycka sina kunskaper tränas de i att möta framtidens arbetsmiljöer. Men många lärare upplever att spelens värld är långt ifrån deras verklighet vilket gör att lärare hellre väljer mer traditionella metoder för att lära ut.

Lite mer avancerad Virtual reality är fortfarande en dyr ”lyxvara” vilket gör att få har tillgång till hårdvaran. Skolan skulle kunna vara en tillgängliggörande faktor genom sitt kompensatoriska uppdrag, men det krävs en stor budget för att kunna satsa på och skapa tillgång. Men i tider av distansundervisning skulle spelens och VR’s virtuella världar kunna vara ett substitut för ”fysiska” mötesplatser där både lärare och elever träffas och får en känsla samhörighet och närvaro.

Nya lärmiljöer

I det digitala klassrummet skapas oändliga förutsättningar då det inte bara blir ett klassrum då lärare och elever kan bestämma vad som ska visas och upplevas i det virtuella klassrummet. Lärarna skapar och använder sig av interaktiva genomgångar och eleverna kan skapa miljöer där de redovisar sina kunskaper men och ges kreativ frihet att uttrycka sig. Bara genom att börja en lektion i Google Earth VR och titta på platser som tillhör det sammanhang man ska prata om under lektionen skapar nyfikenhet och frågor hos eleverna vilket gör att de blir intresserade och motiverade till att lära sig mer.

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.