Google formulär

Göteborgsregionen

april 17, 2020

Googles verktyg för att skapa formulär och enkäter.

I Google formulär kan du som lärare skapa formulär och enkäter som du kan dela ut till dina elever. Du kan även ge feedback till eleverna. Du får tydlig och enkel statistik på vad eleverna svarat vilket gör det enkelt och snabbt att få en överblick av resultatet.

Länk Google formulärs sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan hittar ni en instruktionsfilm av läraren Henrik Tröst: