En resurs för dig som undervisar digitalt.

Vi hjälper dig att komma igång med, genomföra, utvärdera och utveckla digital undervisning.


Nya artiklar om undervisning på distans

Skapa struktur

Digitala checklistor och formulär är två bra sätt att skapa lektionsstruktur som tydligt visar för eleverna vilka moment de förväntas göra under lektionen.

Att planera en lektion som ska hållas digitalt behöver inte skilja sig mycket åt från planeringen....

Hur brukar du planera dina lektioner? Att utgå från vad du brukar göra skapar bra grundförutsättnignar för att bedriva din undervisning på distans.

Bedömning

Genom att utgå från "planeringstriangeln" för varje moment du planerar kan du tydligt visa på vilka kunskapsmål som behandlas utifrån vilket innehåll och hur eleverna ska visa att de når målet.

En av de största utmaningarna när det kommer till fjärr- och distansundervisning är prov- och bedömningstillfällen. Samtidigt är möjligheterna är många!

Hur brukar du planera dina lektioner? Att utgå från vad du brukar göra skapar bra grundförutsättnignar för att bedriva din undervisning på distans.

Praktiska tips

När fler och fler nu undervisar på distans diskuteras frågan om inspelade genomgångar allt mer. Många av oss kan skriva under på att planeringstid är lärarens olja (om vi inte räknar kaffe förstås)

En tydlig lektionsstruktur signalerar när lektionen börjar och slutar, vilket kan både minska oro och osäkerhet och bidra till att skoldagen blir mer strukturerad, även på distans.

Även om ni i kollegiet skapar en gemensam grund att stå på, kommer ni antagligen även på egen hand testa olika metoder och sätt att genomföra er distans- och fjärrundervisning.

Omvärldsbevakning och framtidsspaning

Den nya situationen med distansundervisning är något som alla länder i Europa måste hantera. Vi har gjort en utblick i Europa för att se vilka initiativ som startats hittills och vilka goda exempel som redan kommit fram.

Distanspedagogik.se och Universeum tog ett litet prat kring lärande på distans, digitala satsningar och hur Universeum blickar framåt.

Genom den hastiga förändring som skett i samhället i och med digitaliseringen har nya kompetenser och förmågor blivit viktigare än någonsin.

 

Tips på digitala resurser

  • Kollaborativt verktyg för att skapa planeringar, tankekartor och ...
  • Med Snowflake kan läraren hitta aktiviteter för lektionen som är i enlighet ...
  • Tinkercad är en gratis resurs online där användare kan skapa 3d-objekt, ...