Detta funkade bra!

Göteborgsregionen

januari 21, 2022

Ett nytt år och en ny termin har kommit i gång. Tyvärr har smittspridning ökat och vi följer dagligen ny information om läget och restriktioner. Skolorna bedriver närundervisning med rekommendationer såsom att inte blanda klasser och ha större samlingar inomhus samt åtgärder att förhindra smittspridning fortsätter.

Utvärdera som en del i beredskap

Ute på era skolor finns många erfarenheter av att bedriva fjärr- och distansundervisning, att återgå med försiktighet efter en lång tid med undervisning på distans och att planera undervisningen utifrån restriktioner.

Om ni inte haft möjlighet att tillsammans i kollegiet reflektera och utvärdera tiden med fjärr- och distansundervisning kan det vara en god idé att göra det. Det kanske till och med känns lättare nu när ett halvår med närundervisning gått.

Flera lärare har säkert på grund av rådande situation börjat tänka på fjärr-och distansundervisning och att gemensamt utvärdera kan ge en beredskap och en gemensam trygghet ifall att ett scenario med nedstängningar skulle ske. Tillsammans samlar ni de bästa lösningar, arbetssätten och det som funkade bra!

Det viktigt i utvärderingen är att synliggöra det som fungerat bra och sprida det till hela kollegiet och det som fungerat mindre bra lämnar man eller funderar på ändringar som skulle behövs för att det skulle bli lyckat.

Se även utvärderingen som ett sätt att inspireras av varandra, få syn på det bra arbete ni gjort under en svår och annorlunda tid.

Använd matrisen med fyra fält som finns här nedan.

 

Malin Viberg

Projektledare på Göteborgsregionen inom skolutveckling