Skapa

 • Skapa frågor eleverna ska besvara i dina youtubevideos.
 • Har eleverna tröttnat på Kahoot och Quizlet kan Gimkit vara ett alternativ. Skapat av ...
 • Ett väldigt populärt quizverktyg där eleverna kan se vad de kan på ett enkelt och roligt ...
 • Ett verktyg där elever enkelt kan rösta eller ge feedback.
 • Kollaborativt verktyg för att skapa planeringar, tankekartor och arbetsytor.
 • Miro är ett lite mer avancerat verktyg där man kan skapa planeringar, arbetsytor och ...
 • Skapa digitala ytor och visualisera ett kunskapsområde
 • Liva upp dina Google presentationer med interaktiva element genom chrometillägget Pear ...
 • Ett verktyg där både lärare och elever enkelt kan skapa digitala mindmaps
 • Ett presentationsverktyg som är känt för sina in och utzoomningar. Man använder en stor ...
 • Skapa på ett enkelt och snabbt sätt quizar som du sedan kan dela till eleverna som de ...
 • Med hjälp av Scratch kan du och dina elever arbeta med programmering på ett kreativt sätt, ...
 • Spela in, redigera och dela din skärm för att enkelt skapa genomgångar eller ...
 • Ett verktyg för att arbeta med frågor som elever kan svara på, omröstningar och quizar.
 • Med Textäventyr kan du på ett enkelt och uppmuntrande sätt arbeta med text
 • Tinkercad är en gratis resurs online där användare kan skapa 3d-objekt, skisser för ...
 • Ett verktyg för att planera projekt. Lägga upp och forma strukturer för lektioner och ...
 • I Wakelet kan du skapa samlingar med innehåll och länkar som eleverna på ett enkelt och ...
 • En sida där du bland annat enkelt kan skapa grupper, eller arbeta med ...
 • Behöver du en whiteboard till din distansundervisning då kan whiteboard.fi vara något för ...