Samarbeta

 • Kommunikationsverktyg för främst text och ljud. Möjlighet att skapa egna "servrar" med ...
 • Googles utbildningsplattform där lärare kan planera, dela ut uppgifter och kommunicera med ...
 • Kollaborativt verktyg för att skapa planeringar, tankekartor och arbetsytor.
 • Teams är Microsofts utbildningsplattform som ingår för skolor med Office 365.
 • Miro är ett lite mer avancerat verktyg där man kan skapa planeringar, arbetsytor och ...
 • Med Snowflake kan läraren hitta aktiviteter för lektionen som är i enlighet med ...
 • Skapa digitala ytor och visualisera ett kunskapsområde
 • Ett verktyg där både lärare och elever enkelt kan skapa digitala mindmaps
 • Skapa kanaler och teams för att planera, strukturera och samarbeta kring projekt och ...
 • Ett verktyg för att planera projekt. Lägga upp och forma strukturer för lektioner och ...
 • Behöver du en whiteboard till din distansundervisning då kan whiteboard.fi vara något för ...