Om distanspedagogik.se

Det här är distanspedagogik.se

Söker du idéer, inspiration och ny kunskap om distansundervisning? Då har du hittat rätt. Distanspedagogik.se är framtagen för att stötta dig som lärare i omställningen till fjärr- och distansundervisning och innehåller allt från kvalitetssäkrade tips och råd till konkreta och praktiknära lektionsupplägg. Sidan har tagits fram av lärare med mångårig erfarenhet av digital pedagogik och djupgående kunskap om de relationella och sociala aspekterna av distansundervisning.

Vår ambition är att distanspedagogik.se ska väva samman pedagogiska frågeställningar med digitala resurser och samtidigt lyfta det regionala perspektivet med goda exempel hämtade direkt från verksamheten. Sidan utgör ett komplement till alla de fantastiska initiativ som pågår lokalt och nationellt.

Plattformen drivs av Göteborgsregionen (GR) på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Utveckling och förbättring

Vi arbetar ständigt för att utveckla distanspedagogik.se utifrån skolornas behov, så att plattformen kan fortsätta vara ett relevant stöd för lärare och övrig personal i skolan rörande distansundervisning.

Under våren 2020 arbetar vi med att kontinuerligt inventera och följa upp behoven hos skolpersonal i 20 kommuner runtom i Västra Götaland. Genom att kartlägga lärarnas egna frågor och funderingar kan vi se till att innehållet på sajten alltid är aktuellt.

Vill du bidra med goda exempel från din egen verksamhet? Kontakta oss här

Bakgrund

I mars 2020 togs beslutet att stänga gymnasieskolor och vuxenutbildningar för att minska spridningen av det nya coronaviruset. Beslutet har lett till att tusentals elever och studerande runtom i landet nu får sin undervisning på distans.

Göteborgsregionen (GR) har tagit fram sajten distanspedagogik.se för att snabbt kunna erbjuda kvalitetssäkrat och praktiknära stöd till såväl gymnasieskolor och vuxenutbildningar som till de grundskolor som i dagsläget bedriver en stor del av sin undervisning digitalt.

Om personuppgifter

Våra användares trygghet är viktig för oss. Därför sparar och behandlar vi inga personuppgifter utan skriftligt samtycke. Om vi har publicerat material som du inte längre vill ska synas på sidan, hör av dig till oss så plockar vi bort det omgående.

Kontaktperson

Henrik Krantz

Projektledare

henrik.krantz@goteborgsregionen.se