Resurser

De digitala resurser som finns att tillgå på sidan bör ses som inspiration och tips. Dessa är inte klassade utifrån GDPR utan det är upp till respektive huvudman om de får användas. Utgå först och främst från er befintliga digitala lärmiljö där upprättade avtal och riktlinjer finns. Ta gärna del av artikeln ”Distansundervisning och GDPR” för att läsa mer.

 • Kollaborativt verktyg för att skapa planeringar, tankekartor och arbetsytor.
 • Med Snowflake kan läraren hitta aktiviteter för lektionen som är i enlighet med ...
 • Tinkercad är en gratis resurs online där användare kan skapa 3d-objekt, skisser för ...
 • Med hjälp av Scratch kan du och dina elever arbeta med programmering på ett kreativt sätt, ...
 • Flipgrid låter eleverna svara på frågor och uppgifter genom att spela in sig själva.
 • Skapa frågor eleverna ska besvara i dina youtubevideos.
 • Spela in, redigera och dela din skärm för att enkelt skapa genomgångar eller ...
 • Webex är ett videokonferensverktyg där man kan bjuda in eleverna till att koppla upp sig ...
 • Googles verktyg för att skapa formulär och enkäter.
 • Ett verktyg där du kan skapa formulär och enkäter i Office 365.
 • Med Textäventyr kan du på ett enkelt och uppmuntrande sätt arbeta med text
 • Googles utbildningsplattform där lärare kan planera, dela ut uppgifter och kommunicera med ...
 • Teams är Microsofts utbildningsplattform som ingår för skolor med Office 365.
 • Planeringsverktyg där man kan skapa egna och delade listor, skapa uppgifter och även dela ...
 • Ett verktyg där både lärare och elever enkelt kan skapa digitala mindmaps
 • Ett presentationsverktyg som är känt för sina in och utzoomningar. Man använder en stor ...
 • Miro är ett lite mer avancerat verktyg där man kan skapa planeringar, arbetsytor och ...
 • Ett verktyg för att planera projekt. Lägga upp och forma strukturer för lektioner och ...
 • Skapa kanaler och teams för att planera, strukturera och samarbeta kring projekt och ...
 • Kommunikationsverktyg för främst text och ljud. Möjlighet att skapa egna "servrar" med ...
 • Ett verktyg för att arbeta med frågor som elever kan svara på, omröstningar och quizar.
 • Ett verktyg där elever enkelt kan rösta eller ge feedback.
 • Ett väldigt populärt quizverktyg där eleverna kan se vad de kan på ett enkelt och roligt ...
 • Har eleverna tröttnat på Kahoot och Quizlet kan Gimkit vara ett alternativ. Skapat av ...
 • Jitsi är en open sourcemjukvara för att kommunicera med andra. Det arbetar snabbt och lätt ...
 • Behöver du en whiteboard till din distansundervisning då kan whiteboard.fi vara något för ...
 • Skapa på ett enkelt och snabbt sätt quizar som du sedan kan dela till eleverna som de ...
 • I Wakelet kan du skapa samlingar med innehåll och länkar som eleverna på ett enkelt och ...
 • En sida där du bland annat enkelt kan skapa grupper, eller arbeta med ...
 • Ett kommunikationsverktyg där du som lärare kan kommunicera med dina elever.
 • Liva upp dina Google presentationer med interaktiva element genom chrometillägget Pear ...
 • Tillägg till Google Meet där deltagare kan göra reaktioner, till exempel handuppräckningar ...
 • Sätt upp post-itlappar, gör anteckningar och checklistor i webbprogrammet Google Keep.
 • Ett kommunikationsverktyg där du som lärare kan kommunicera med hela din klass.
 • Quizlet är en sida där du kan skapa "study sets" där eleverna kan träna på glosor, begrepp ...
 • Skapa digitala ytor och visualisera ett kunskapsområde
 • Ett verktyg som fått mycket kritik på grund av säkerhetsbrister men som används till ...

Artiklar som kanske intresserar dig