Microsoft To Do

Göteborgsregionen

april 9, 2020

Planeringsverktyg där man kan skapa egna och delade listor, skapa uppgifter och även dela in uppgifter i mindre delmål. Fungerar via olika plattformar och synkroniserar via molnet.