Skapa struktur genom checklistor och formulär

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

Digitala checklistor och formulär är två bra sätt att skapa lektionsstruktur som tydligt visar för eleverna vilka moment de förväntas göra under lektionen.

Använd digitala checklistor
Det finns flera olika appar, program och andra resurser som enkelt låter dig skapa interaktiva checklistor att dela med eleverna, bland andra Google Keep och Microsofts To do. Tänk på att eleverna behöver ha samma resurser installerade på sin laptop eller surfplatta för att kunna öppna och använda listan. När du skapat en checklista med tydliga lektionsmoment som ska genomföras delar du den med eleverna. Eleverna kan genom checklistan lätt följa vad de ska göra under lektionen och kan bocka av allt eftersom de genomfört ett moment.

Planera och genomför delar av undervisningen med hjälp av formulär
Ett sätt att skapa tydlighet och struktur för eleverna är genom att samla alla lektionens moment i ett formulär. I takt med att eleverna blir klara med sina uppgifter kan de checka av momenten i formuläret och gå till nästa. Både Google och Microsoft tillhandahåller enkla verktyg för digitala formulär.

Tips! Dela upp i avsnitt
Dela upp formuläret i kortare avsnitt som är lätta att överblicka. På så sätt slipper eleven mötas av en lång rad uppgifter och kan fokusera på den aktuella uppgiften utan att behöva stressa över nästa.

Låt eleverna arbeta direkt i formuläret
Du kan även lägga frågor eller uppgifter direkt i formuläret och låta eleverna arbeta med dem där. När lektionen är slut lämnar de in sina svar och du kan direkt se hur långt de har kommit. Påminn gärna eleverna om att de inte kan redigera sina svar efter inlämning.

Anpassa storleken på formuläret efter tid
Tänk på att anpassa formuläret så att eleverna hinner bli klara under ett och samma arbetspass, detta för att undvika att information försvinner. När eleverna lämnat in sina formulär kan du enkelt ge konstruktiv feedback genom att kommentera svaren. De samlade formulären blir även ett konkret material att utgå ifrån i din bedömning.

Tips! Glöm inte namnet
Om du använder ett formulär som inte kräver att eleverna loggar in, glöm inte att skapa en fråga längst upp i formuläret där eleverna får skriva sina initialer eller sitt förnamn.

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.