Enkelt exempel på hur ni kan genomföra er lektion

juni 8, 2020

Vad behöver du som lärare tänka på när det är dags att genomföra din lektion? Här går vi igenom viktiga perspektiv att tänka på.

1. Inled lektionen tillsammas

Närvaroregistrering och genomgång av lektionen

Börja med en samling och se så att alla som kan vara med på lektionen är närvarande. Dela gärna ditt “skrivbord”/din skärm där du visar upp dagens lektionsupplägg utifrån valt sätt (Google presentation, Powerpoint, padlet etc) med eleverna, så direkt kan se hur lektionens upplägg ser ut.

Då kan du även klargöra dina förväntningar på eleverna och visa vilka mål ni arbetar mot. Tänk på att aktiviteter där hela klassen medverkar stärker gruppen och den sociala tillhörigheten, vilket är viktigt under tider då eleverna kanske sitter ensamma hemma.

Kom ihåg att berätta hur du finns tillgänglig

Skillnaden i det digitala klassrummet mot det fysiska är att du som lärare inte kan se vad klassen gör hela tiden – och att klassen inte kan se dig. Du behöver därför visa för eleverna att du finns tillgänglig precis som i det fysiska klassrumet, även under det egna arbetet,

Kanske använder ni ett verktyg där de kan höras med dig genom chat eller videosamtal, eller så finns du tillgänglig via sms för att ringa upp en elev som behöver hjälp.


2. Under lektionen

Eleverna arbetar med egna uppgifter

I artikeln Så kan ni tänka när ni lägger upp en lektion ger vi förslag på olika moment som det egna arbetet kan bestå av:

  1. Se på en kort film
  2. Besvara frågor i delat dokument (ni kan be läraren ringa digitalt för att få hjälp)
  3. Blir du klar med frågorna kan du göra Kahooten (På egen hand)

Titta gärna på andra lite mer avancerade lektionsinnehåll och metoder som man kan genomföra digitala lektioner på här.


3. Gemensamt avslut

Återsamling

När lektionen avslutas är det viktigt att samla ihop klassen igen för att sammanfatta lektionen. Hör med eleverna om de har några frågor. Dessa kan de skriva i chatten eller ställa muntligt, beroende på vad som passar din klass.

Det gör att klassen får en tid där de kan reflektera kring vilka frågor som uppkommit.

Exit ticket

Det kan vara bra att avsluta med en Exit ticket, vilket innebär att du låter eleverna fylla i ett kort formulär där de snabbt kan ge respons på lektionen. Då kan du som lärare få feedback om upplägget och får insikt i om du behöver göra några ändringar inför nästa lektion.

I formuläret kan du även ställa en fråga som låter eleverna beskriva två saker de lärt sig under lektionen. Det skapar ett underlag för att se vad eleverna tog med sig från innehållet och för bedömning av vad eleven lärt sig.

Exempel på frågor är:

  • Vad tyckte du om lektionen? (Mindre bra) 1-5 (jättebra)
  • Skriv två saker du lärt dig?
  • Vad funkade bra under lektionen?
  • Vad kan jag som lärare tänka på till nästa lektion?

Läs mer om Exit tickets här.

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.