Fånga in elevernas förkunskap med hjälp av interaktiva moment

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

För att du ska kunna planera din undervisning inom ett ämnesområde är det viktigt att få en bild av elevernas förkunskaper. Det finns ett flertal olika metoder och digitala verktyg som lämpar sig extra bra för detta. Här ger vi några exempel på hur du kan arbeta med olika interaktionsmoment och olika verktyg.

Samla in kunskap i en videochat

Att ha en öppen diskussion i en videochat är en av de enklaste metoderna för att på kort tid få en generell bild över elevernas kunskap. Fråga eleverna vad de vet om ämnesområdet ni ska arbeta med i videochatten och låt dem sedan svara genom att ”räcka upp handen” eller skriva i chatten.

Tänk på att kunskapen om ämnet kan skilja sig från elev till elev. För vissa elever kan det var känsligt att exponera sina kunskaper om ett ämne för hela klassen. Det kan lämna dem sårbara för gliringar eller tråkiga kommentarer. Därför kan det vara viktigt att gå igenom förhållningsreglerna så att alla är medvetna om hur de ska förhålla sig till diskussionen.

Upplever du att du inte får in en heltäckande bild av elevernas kunskap kan det vara bättre att använda sig av en metod där eleverna kan vara anonyma.

Låt eleverna brainstorma med en Padlet

En annan metod för att samla in elevernas kunskap är genom att dela en arbetsyta i Padlet med dem. Padlet är en digital skrivyta, där eleverna fritt kan skriva in vad de vet om ämnet.

Detta innebär att eleverna inte behöver ”räcka upp handen” och vänta på sin tur. De kan istället i sitt eget tempo fundera kring vad de vet om de ämne ni ska gå igenom, och skriva upp allt de kommer på om ämnet. När eleverna är klara får du en överblick av vad eleverna kopplar till ämnet och vad de vet. Det ger dig som lärare bättre förutsättningar för att veta vart du ska börja.

Samla in kunskap anonymt med en fråga i Mentimeter

I Mentimeter kan du ställa frågor till eleverna som de svarar på genom sina telefoner, datorer eller läsplattor. Det är helt anonymt, vilket underlättar för de som är oroliga vad andra elever ska tycka om vad de skrivit.

Om du väljer att använda Mentimeter kan du exempelvis låta eleverna skriva korta meningar om vad de kan om ämnet. Du kan även använda en ”word wall”, där eleverna skriver ord och begrepp som de tänker är kopplade till det ämne ni ska gå igenom.

Samla in kunskap anonymt med ett quiz

En annan metod för att samla in elevernas kunskap anonymt är genom att låta dem svara på ett quiz med övergripande frågor kring ämnet. Resultatet belyser både för dig och eleverna vad de kan om ämnet. Genom att quizet är anonymt vågar eleverna genomföra det – de vet att att de inte bedöms, vilket skulle kunna kännas motigt då de inte fått lära sig om ämnet än.

Ett quiz är även en bra metod för uppföljning. När ni har arbetat igenom hela ämnesområdet kan ni genomföra samma quiz igen, för att se om elevernas resultat är bättre än första gången. Detta är en snabb och enkel respons på hur eleverna anammat undervisningen som även kan vara ett sätt för eleverna att komma till insikt om vad och att de lärt sig.

Ett bra verktyg för att arbeta med quiz är Kahoot och Quizizz.

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.