BRIS stödlinje har nu öppet dygnet runt

Göteborgsregionen

mars 15, 2021

Ett område som påverkat barn och unga under året med en pandemi är hälsa och mående. Att studera på distans och med mindre möjligheter till att träffa vänner och genomföra aktiviteter har gjort att fler unga hört av sig till BRIS.

Enligt BRIS årsrapport, "Första året med pandemin – Om barns mående och utsatthet", så har fler samtal kring ångest, nedstämdhet och bråk hemma tagits emot av BRIS. Man kan även se att det blivit ännu mer utmanande för barn som redan innan pandemin hade det svårt.

I rapporten kan man läsa följande rekommendationer till beslutsfattare och politiker:

  • Det finns mer resurser till stöd och vård för barn, eftersom mångas mående har försämrats under året, och att det ska vara enkelt att ta hjälp.
  • Barn som växer upp med till exempel våld hemma och föräldrar som missbrukar ska kunna söka hjälp utan förälderns medgivande.
  • Skolan ska vara beredd på att ställa om och se till att barn får bra undervisning, kan träffa elevhälsan, får lunchmat och tillgång till digital teknik för att klara skolan.
  • Kommunen erbjuder mer stöd till föräldrar för att kunna hantera oro och bråk i familjen.
  • Folkhälsomyndigheten utreder hur pandemin har påverkat barns psykiska hälsa, och utreder hur barns utsatthet påverkats under pandemin.


Just tillgång och möjlighet till att träffa elevhälsa blir i detta sammanhang oerhört viktigt. Här gäller det att man skapar goda strukturer samt hittar nya arbetssätt för att säkerställa elevhälsans roll under den pågående pandemin.

Här finns mer råd kring elevhälsa under pandemin från Skolverket:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/skolans-arbete-med-elevhalsa-under-coronapandemin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Här finns hela rapporten från BRIS att läsa:

https://www.bris.se/globalassets/pdf/rapporter/bris_ar_2020_webb_low.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


En glädjande nyhet i detta är dock att BRIS nu håller sin stödlinje öppet dygnet runt!

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.