Låt eleverna visa sina kunskaper på olika sätt

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

Digitala verktyg och resurser möjliggör en mängd nya sätt för elever att redovisa sina kunskaper. Du som lärare kan skapa förutsättningar för detta genom att låta eleverna vara kreativa. Vad skulle till exempel hända om du lät eleverna själva välja hur de vill uttrycka sig och visa sina kunskaper?

Kreativitet – inom tydliga ramar

Även om eleverna själva får välja redovisningssätt är det viktigt att du som lärare sätter ramarna för vad de ska producera. Du kan utgå från målen ni arbetar mot i det specifika momentet, eller sätta ramar med hjälp av en frågeställning, ett ämnesområde, ett kapitel i läromedlet eller ett filmklipp.

Ju större frihet eleverna får, desto viktigare blir det med tydliga anvisningar kring vad du som lärare bedömer och tittar efter. Det hjälper eleverna att vara kreativa inom ramarna. Poängen är att med andra ord att tydliggöra vad eleverna ska producera, inte hur.

Uppmuntran och feedback

Även om eleverna ofta har många kreativa idéer kan det också finnas en osäkerhet - gör jag verkligen rätt nu? För att minska osäkerheten och motstånd som kan uppstå är det bra att ge eleverna konstruktiv och uppmuntrande feedback när de testar sina idéer.

Öppna upp för kreativitet!

Möjligheterna är många när det kommer till redovisning. Det är egentligen bara din och elevernas fantasi som sätter gränserna. Därför är det viktigt att vi som lärare öppnar upp för de möjligheter som finns.

Här kommer några exempel för att få igång kreativiteten:

  • Inspireras av en influencer! Ett sätt eleverna kan visa sina kunskaper är genom egna filmer med klippning, ljud och musik inspirerade av deras egen favoritinfluencer.
  • Ge eleverna i uppgift att spela in en egen podcast där de tillsammans diskuterar ämnet och vrider och vänder på sina egna eller andras frågeställningar.
  • Låt eleverna redovisa genom att skapa egna digitala serietidningar, böcker eller varför inte appar eller spel?
  • Jobba med storytelling och låt eleverna redovisa genom att spela in scener i ett spel där de själva skapar narrativet, styr karaktärerna och spelar in ljud.

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.