Lektionsupplägg: Skapa ett långtråkigt spel

juni 8, 2020

Det är många elever som upplever att distansundervisning är både spännande och motiverande. Men när man inte varit i skolan på länge och inte träffar sina klasskompisar på lektionerna kan det också börja kännas alldeles, alldeles...långtråkigt. Varför inte låta eleverna utforska just känslan och upplevelsen av att ha tråkigt, samtidigt som de får lära sig nya digitala resurser och verktyg?

Obs! Detta lektionsupplägg kräver att du och dina elever har viss vana av att arbeta med blockprogrammering samt har erfarenhet av att använda resursen Scratch.

Arbeta kreativt med blockprogrammering

Vad innebär det egentligen att ha tråkigt? Går det att beskriva känslan - och hur förmedlar man den? I det här lektionsupplägget får eleverna göra ett eget spel om att ha tråkigt. Att skapa egna spel är ett bra sätt att träna på visualisering, kommunikation och samarbete genom digitala verktyg. Blockprogrammering utifrån ett tema är ett utmärkt sätt att omsätta idéer till handling via ett kreativt handlingssätt.

Här kan du läsa mer om att komma igång med blockprogrammering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Guide till planering och genomförande

I det här lektionsupplägget används den digitala resursen Scratch, som du hittar på scratch.mit.edu Länk till annan webbplats.

  1. Starta upp lektionen gemensamt i den digitala kanal ni brukar använda. Ta närvaro, till exempel genom att låta eleverna skriva sina namn i chatten.

  2. Börja med att låta eleverna reflektera över vad begreppet tråkigt betyder. Du kan låta dem skriva varsin mening i chatten, eller göra en runda där de en i taget får berätta kort vad de tänker på via ljud eller video.

  3. Diskutera gemensamt om det finns något spel, digitalt eller analogt, som eleverna spelat och som de tyckte var riktigt tråkigt. Be eleverna dela med sig sina bästa tips på tråkiga digitala spel. Om ni diskuterar via ljud eller video, kom ihåg att fördela ordet i gruppen och uppmuntra eleverna att stänga av sina mikrofoner när de inte pratar för att minska mängden störningsljud.

  4. Ge eleverna ca 5 minuter att spela något av de tråkiga spel som rekommenderats av klassen. Återsamlas sedan i er digitala kanal.

  5. Diskutera gemensamt vad de tråkiga spelen gick ut på. Vilka regler och parametrar innehöll spelet? Var det svårt att vinna? Hur samlades poäng?

  6. Diskutera gemensamt om ni kan räkna ut vilka kommandon spelet innehöll och hur dess if/then- sats ser ut.

  7. Nu är det dags för eleverna att skapa sina egna tråkiga spel med hjälp av Scratch! Informera om att du kommer att finnas tillgänglig för hjälp, avstämning och frågor via chatten eller i andra digitala ytor eleverna är vana vid att använda.

  8. Efter en stunds enskilt arbete, dela upp eleverna i grupper för ett betatest. Det gör inget om spelen är halvfärdiga, poängen är att få feedback av klasskamraterna för att kunna fortsätta utveckla spelet. Dela upp eleverna i varsitt videorum. Den som testar spelet kan dela sin skärm med de övriga.

  9. Låt eleverna arbeta färdigt på sina spel, under en eller flera lektioner. När spelen är färdiga är det dags att utvärdera och diskutera. Samla gärna spelen på en gemensam yta så att eleverna kan testa varandras spel.

Tips!

Stäm gärna av med dina kollegor för att se om det går att arbeta ämnesövergripande med temat tråkigt. Kan eleverna skriva en text till sitt spel i svenskan, eller designa en spellogotyp på bildlektionen?

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.