Utblick: Ett digitalt rollspel

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

Möten mellan människor har alltid varit en central del i det demokratiska arbetet. Att träffas, samtala, diskutera, debattera och argumentera med varandra är förutsättningar för att kunna fatta välgrundade demokratiska beslut. På bland annat EU-nivå har under våren flera toppmöten mellan stats- och regeringschefer genomförts på distans. Göteborgsregionens FN- och EU-rollspel har också hakat på detta upplägg. Vi har intervjuat en av Göteborgsregionens ordföranden Jonas Franzén och pratat om hur spelet gick till och vad som är viktigt att tänka på under ett digitalt FN-rollspel.

I maj genomförde Sigrid Rudebecks gymnasium två möten i Säkerhetsrådet på distans. Ordförande Jonas Franzén och Jenny Sjöstrand från Göteborgsregionen ledde med hjälp av verktyget Teams under en heldag diskussionerna i Säkerhetsrådet. Denna gången handlade debatterna bland annat om situationen i Sydkinesiska havet och säkerhetssituationen i flertalet länder på den afrikanska kontinenten kopplat till spridningen av Covid-19.

- "Teams fungerar på samma sätt som andra verktyg för distansmöten där vi ser varandra genom kameran. Jag som ordföranden och läraren som hela tiden följde mötet syntes i bild hela tiden. Eleverna som höll tal eller ställde frågor syntes i bild, annars var deras kameror avstängda. I övrigt genomfördes det på samma sätt som ett vanligt rollspel, med inledningstal, frågor, debatter, resolutionsförslag, omröstningar, motioner, formella- och informella förhandlingar." – säger Jonas Franzén.

De olika delegationerna satt utplacerade landsvis på olika platser och höll sina tal, ställde frågor, lämnade in motioner och röstade om viktiga resolutioner på ungefär samma sätt som under ett vanligt rollspel.

- "Chattfunktionen var viktig under spelet. Där kunde enklare omröstningar skötas, där satte man upp sig på talarlistan eller lämnade in önskemål om att ställa frågor eller framföra motioner. Det funkade väldigt bra!"

En skillnad var att de viktiga korridorssamtalen ute vid vattenautomaten fick däremot skötas i mindre grupper och över telefon. Även förberedelserna skilde sig något gentemot i vanliga fall.

- "Det är viktigt att testa och säkerställa att tekniken fungerar innan spelet, så det krävdes lite annorlunda förberedelser än vanligt. Inte minst då detta var vårt första digitala rollspel någonsin! Under förträffen testades alla deltagare och delegationers kamera, ljud och chattfunktion. I övrigt var förträffen som också genomfördes på distans i det stora som en vanlig förträff av mer föreläsningskaraktär."

Rollspel som Göteborgsregionens genomför, både på distans och på plats i plenum, ger eleverna färdighetsträning inom retorik och språk, kunskap om internationella relationer, olika länders kultur och värderingar, FN:s eller EU:s roll i samarbete och konflikthantering samt sakkunskap om spelets aktuella tema. Rollspel på distans kan till och med ha en del fördelar gentemot spel på plats i samma sal.

- "Läraren tyckte till och med att det var något färre störningsmoment än under ett vanligt rollspel. De som pratade hördes alltid klart och tydligt och allt fokus hamnade verkligen på den som hade ordet – avslutar Jonas Franzén."

Här kan du läsa mer och få kontakt med Göteborgsregionen om FN- och EU-rollspel:

https://www.goteborgsregionen.se/rollspel Länk till annan webbplats.

Rasmus

Rasmus Jonsson

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på upplevelsebaserat lärande och demokrati.