105 gymnasieelever

Göteborgsregionen

februari 10, 2021

SVT har gjort en undersökning, där de pratat med 105 gymnasieelever från hela Sverige, kring deras skolgång och pandemin.

Undersökningen presenteras nu via svt.se som en samlingssida med citat, intervjuer och statistik kring hur gymnasieeleverna känner kring året som gått.

Tydligt kan vi se att eleverna anser att de lär sig mindre när undervisning bedrivs på distans. Över hälften av de tillfrågade, 52%, svarade att de lärt sig mindre medan 39% anser att de lärt sig som vanligt och 9% att de lärt sig mer.

Även var fjärde elev räknar med att se sina betyg gå ner, vilket skapar en stor oro för ungdomarna.

 

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.