Lektionsupplägg: Workshop kring avfallsminimering på distans

Göteborgsregionen

november 24, 2020

Inom ramen för projektet Räkna till 10 har Göteborgsregionen tagit fram ett metodmaterial kring avfallsminimering och hållbar konsumtion. Materialet är speciellt framtaget för elevråd på högstadiet och gymnasiet, men går självklart lika bra att använda i klassrummet eller med andra grupper av elever.

 

Här finns hela handledningen att hämta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Räkna till 10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Materialet och workshopen går även att använda när man arbetar digitalt och på distans. Här kommer ett förslag på hur materialet kan användas digitalt och hur workshopen kan läggas upp på distans.

Före workshopen:

En del av metodmaterialet innehåller fakta om avfallsminimering och hållbar konsumtion. Dela detta innehåll med gruppen som ska delta i workshopen. Du kan dela på många olika sätt, till exempel genom att kopiera texten från pdf:en och skapa ett gemensamt delat dokument för deltagarna. Du kan också dela texten i den digitala kommunikationsyta ni vanligtvis använder eller skapa en uppgift med innehållet i er digitala samarbetsyta. Ge deltagarna tid att läsa in sig på all fakta innan ni ses för workshop.

Under workshopen:

Samla deltagarna i det digitala kommunikationsverktyg som passar gruppen bäst, eller det ni brukar använda i ert dagliga arbete. Börja med en incheckning för att se till att alla är med. Det kan ske exempelvis genom en runda där alla skriver något i den gemensamma chatten eller genom en digital handuppräckning.

Utifrån den fakta deltagarna fått ta del av innan detta tillfälle, håll en öppen diskussion och diskutera frågor som:

  • Hur skulle ni definiera ohållbar konsumtion?
  • Vad betyder identitetskonsumtion?

Innan diskussionerna drar igång, förmedla till gruppen på vilket sätt de kan delta och svara på frågor. Kanske fungerar digital handuppräckning bäst? Ska ni dela upp er i mindre digitala grupprum? Eller gynnar det gruppen mer att ha en gemensam gruppchatt där det är fritt fram att skriva? Det är viktigt att du på förhand tänker ut en struktur för diskussionerna som du tror att gruppen är bekant och bekväm med.

Workshop – Vad slängs?:

Om ni valt att diskuterat ovanstående frågor i mindre digitala grupprum är det nu dags att samla alla deltagare igen i den gemensamma ytan. Dela upp deltagarna i mindre grupper med två till tre elever i varje. Det är bra om du som leder workshopen förberett gruppuppdelningarna på förhand. När du förmedlat gruppindelningen kan deltagarna börja chatta direkt med varandra eller ansluta till varandras videochattar. I det här skedet behöver du inte skapa ett mötesrum till varje grupp utan kan spara det tills ni ska arbeta i lite större grupper längre fram i workshopen.

Återsamling:

Nu är det dags för grupperna att dela med sig av vad de kommit fram till. Det finns många roliga sätt att redovisa och även här är det bra om du på förhand bestämt hur grupperna ska göra. Ett exempel är att skapa en mentimeter via menti.com där varje grupp kan fylla i vad de kommit fram till. På så sätt kan ni samla resultatet och tillsammans titta på det och diskutera. Det fungerar också bra att i er gemensamma yta dela resultaten direkt i chatten, grupp för grupp.

Låt alla grupper redovisa och diskutera sedan tillsammans vad ni ser. Utgå från diskussionsfrågorna i materialet.

Här kan du läsa mer om hur du använder menti.com

Workshop - idéverkstad:

Dags att komma på idéer! Nu kan det vara bra om du som workshopledare förberett mindre digitala mötesrum som eleverna kan förflytta sig till smidigt. Återigen är det bra att använda de digitala forum ni är vana vid för att genomföra digitala diskussioner och samarbeten.

Tips!

Här skulle man kunna skapa flera mindre rum som deltagarna går till för att sedan i de mindre rummen dela in sig två och två för diskussionsövningar. Tänk på att det är bra att du som workshopledare rör dig digitalt mellan de olika rummen och lyssnar in vad som diskuteras, hjälper deltagarna att komma igång eller skapar diskussionsgrupper. Det finns många sätt att vara aktiv trots att du sitter bakom en skärm! Genom att besöka de olika mötesrummen kan du också säkerställa att varje grupp röstar fram ett förslag att jobba vidare med.

Workshop - Handlingsplan:

Samla hela gruppen i det gemensamma rummet igen. Starta återigen med någon slags incheckning i form av en fråga eller genom att be alla deltagare göra en handuppräckning eller skriva en emoji i chatten.

Ge deltagarna instruktioner kring att varje grupp nu ska skapa en handlingsplan. Här finns det återigen flera olika sätt att göra detta digitalt, beroende på vilka verktyg ni är vana vid. Ett exempel är att skapa en padlet(länk till padlet) till varje rum som innehåller de rubriker som ska skapas. På detta sätt skapas automatiska ”hyllor” som deltagarna sedan kan fylla med innehåll. Ett annat sätt är att varje grupp skapar en delad mapp som kan nås av alla deltagare. Här kan de sedan skapa ett dokument eller kalkylark som innehåller deras handlingsplan.

Läs mer om hur du skapar en padlet här

Avslutning:

När allt kommer omkring är det inte mycket som skiljer en digital workshop från en fysisk. En av de viktigaste sakerna att tänka på är att vara redo att möta gruppen, genom att skapa grupprum, förbereda verktyg och tänka igenom gruppindelningar i förväg.

Lycka till!