Variera undervisningen

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

För att hålla elevernas intresse och motivation uppe kan det var bra att planera lektioner med variation och varierande moment. Det går att göra med relativt enkla medel.

Väck nyfikenhet med olika verktyg och metoder

Om varje lektion är utformad på exakt samma sätt är det lätt att eleverna tröttnar, särskilt när de sitter hemma och skolarbetet tävlar om deras uppmärksamhet med spel, telefonen, serier och annat.

Hjälp dina elever att hålla arbetsmoralen uppe genom väcka deras nyfikenhet! Försök att planera lektioner som innehåller nya och varierande moment som gör att eleverna ser fram emot dina lektioner. Det kan bland annat handla om att prova nya verktyg och metoder om eleverna är mottagliga för det. Alla lärare känner sina elever bäst och märker själv om den struktur de skapat fungerar eller om den behöver förändras. Man kan ibland som lärare vara orolig över att förändra sin struktur eftersom man är orolig att klassen ska tappa fokus, men ofta kan det bli tvärtom eftersom klassen ser att man försöker variera sin undervisning och de vill därför hjälpa till så att det blir bra.

Hur skapar man struktur med variation?

Det är viktigt att ha en tydlig och återkommande lektionsstruktur som eleverna känner igen sig i. Men även om man har satt en grundstruktur går det att förändra innehållet i de olika momenten. Digital undervisning möjliggör en mängd olika former av lärande - som quiz, poddar och radioprogram, mindmaps, titta på film på distans, spel och andra verktyg där eleverna kan interagera med varandra.

Ni skulle exempelvis kunna lägga upp en Mentimeter som är igång under hela dagen. På så vis kan eleverna svara när de kommer till det momentet i undervisningen, jämfört med en quiz som bara ligger uppe under själva genomförandet. Det gör att varje elev kan genomföra lektionen i sin takt medan du som lärare återkopplar till dem under bestämda tider på dagen.

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.