Fjärr- eller distansundervisning? Hitta det som passar dig och dina elever bäst!

juni 8, 2020

Vid omställningen till undervisning på distans är de många olika begrepp som florerar - två av dessa är fjärrundervisning och distansundervisning. Fjärrundervisning innebär att läraren undervisar klassen i realtid genom ett digitalt kommunikationsverktyg medan, distansundervisning betyder att eleverna arbetar på egen hand med material de fått tillgång till digitalt

Fjärrundervisning

Undervisning som sker över videolänk eller genom ett annat digitalt verktyg brukar kallas för fjärrundervisning. Det innebär att du som lärare undervisar dina elever i realtid.

Distansundervisning

Distansundervisning betyder att eleverna digitalt tar del av olika typer av material från läraren. Eftersom det innebär att eleverna ska ta till sig av materialet på egen hand lägger distansundervisning ofta ett större eget ansvar på eleverna.

Så kan du kombinera de två undervisningssätten

Varje lärare känner sina elever och klasser bäst och du bör därför anpassa undervisningen utifrån det behov som finns i din klass. En lösning kan vara att kombinera fjärrundervisning och distansundervisning, till exempel genom att börja och avsluta lektionen med uppsamling genom ett digitalt kommunikationsverktyg. På så sätt har läraren chansen att både ge instruktioner inför och avsluta lektionen.

När den första uppsamlingen är över kan man övergå till distansundervisning där eleverna arbetar på egen hand och kan be läraren om hjälp via både chatt och videosamtal.

Möjlighet till extra stöd

Detta arbetssätt gör också att läraren kan erbjuda extra stöd till elever under lektionens gång genom individuella samtal.

Kom också ihåg att använda er av kompensatoriska hjälpmedel och sidor så att eleverna får det stöd de behöver. Ett sådant verktyg är inläsningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tydlig start och avslut ökar känslan av skoltillhörigeht

Att starta upp och avsluta lektioner gemensamt kan göra att eleverna känner vikten av att närvara. Även känslan av att tillhöra en klass- och skolkontext ökar, något som kan vara svårt att skapa när man endast genomför distansundervisning. Gemensamma uppstarter underlättar också närvaroregistreringen.

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.