Tips: Digitala arbetssätt i distansundervisningen

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

När eleverna arbetar självständigt på distans med att till exempel läsa en text, lyssna på en podcast eller se en film inom ett ämnesområde är det viktigt att de får arbeta för att exempelvis träna på begrepp eller visa att de kan omsätta ämnets innehåll och visa att de kan sätta det i en kontext. Det blir ett sätt för eleven och läraren att se om de har förstått innehållet. Här finner du ett antal tips på digitala arbetssätt som låter eleverna visa att de tagit till sig och förstått ett innehåll.

Nybörjarnivå:

Ta fram ett antal frågor som eleverna ska besvara för att visa att de tagit till sig innehållet. Du väljer själv hur du förmedlar frågorna till eleverna, till exempel genom att:

  • Skriva dem på ett papper och visa i kameran i ert gemensamma videochattverktyg.
  • Skicka ett dokument i chatten eller via mail, som eleverna skickar tillbaka när de är klara.
  • Skapa ett dokument som du delar med eleverna individuellt, där de får besvara frågorna.

Medelnivå:

Skapa en uppgift i Classroom eller Teams som går ut på att eleverna får gå in i sitt dokument och svara på ett antal frågor. Detta är en typ av arbetsuppgift som de flesta lärare och elever känner igen sig i, därför kan det vara bra att använda sig av denna metod om ni precis börjat med distansundervisning. Du kan också använda dig av Quizlet eller liknande quizprogram för att träna glosor eller begrepp. Många quizprogram tillhandahåller både färdiga mallar och exempel på innehåll som andra lärare skapat, vilket kan effektivisera ditt arbete. Det är förstås viktigt att alltid se över innehållet och anpassa det så att det fungerar för dina elever.

Expertnivå:

Låt eleverna skapa interaktiva hjärnkartor i Popplet som visar hur de uppfattar ämnesområdet utifrån materialet de tagit del av. I Poppleten kan de också skriva ner frågor som de skulle vilja ha svar på under kommande lektioner. Du kan också låta eleverna uttrycka sig genom bild och film på en interaktiv vägg genom exempelvis Padlet. På så sätt kan eleverna interagera med varandra, ta del av varandras tankar och idéer kring materialet och lära av varandra. Väggen kan byggas genom öppen frågeställning från läraren där eleverna har fria händer att uttrycka sina svar.

Tips!
Om du har tillgång till Minecraft Education edition på er skola kan du låta eleverna bygga och beskriva det ni arbetar med i spelet, något som skapar helt nya möjligheter för kreativitet.

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.