Vad behöver eleven ta med sig hem?

juni 8, 2020

Vid planering inför distans- och fjärrundervisning är det lätt att fokusera på vilket material ni på skolan behöver, men kom ihåg att även eleverna behöver ha tillgång till rätt material för att kunna tillgodogöra sig sina studier.

Tänk på elevens packning

Det är inte bara du som lärare som behöver fundera på vilket material du behöver använda vid eventuell fjärr-och distansundervisning. Om det skulle uppstå en situation där du med kort varsel behöver bedriva undervisningen på annan plats, behöver självklart även eleverna ha material hemma som möjliggör att de kan studera.

Därför kan det vara bra att tidigt planera vad elevens ”packning” ska innehålla. Då är det enklare för alla att snabbt komma igång.

Planera med kollegorna

Samarbeta i kollegiet kring det material eleverna kommer att behöva, både digitalt och analogt.

Börja med att skapa en översikt av behovet. Diskutera vilka moment i de olika ämnena som ni kommer att arbeta med under den perioden eleverna arbetar på distans/den närmsta tiden. Utgå från nuvarande planeringar och vilka aktiviteter som ni planerar att eleverna ska genomföra.

Därefter fortsätter ni med att tänka kring vilket material som kommer behövas till respektive aktivitet. Kanske använder ni post it-lappar för detta, men varför inte komma igång med det digitala och använda en padlet? Det är lätt att fokusera på vilka digitala verktyg eleverna behöver, men glöm inte bort material analogt material såsom böcker, penna och papper.

Gör en packlista

Utifrån detta kan ni sedan sammanställa en ”packningslista” för eleverna. En checklista säkerställer att era elever vet vilket material de behöver packa med hem, för att genomföra de moment ni planerat.

Börja med att skriva ned ALLT ni kan komma på. Det är bättre att sedan stryka något, än att glömma ett viktigt material. Ta inte för givet att eleverna har exempelvis penna, papper eller gradskiva hemma. Förutom möjlighet att arbeta digitalt, behöver ni säkerställa att eleverna kan utföra uppgifter på flera olika sätt.

Ett exemepel att utgå från på vad er packlista kan innehålla:

  • Dator eller läsplatta och tillhörande laddare
  • Inloggningsuppgifter till era digitala verktyg
  • Skolböcker (precisera gärna vilka)
  • Pennor
  • Papper (olika sorter)
  • Sudd
  • Linjal
  • Gradskiva
  • Målarmaterial för bilden (ex. penslar och färg)
  • Ni kommer säkert på fler saker?

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.