Samarbeta

  • Kommunikationsverktyg för främst text och ljud. Möjlighet att skapa egna "servrar" med ...
  • Googles utbildningsplattform där lärare kan planera, dela ut uppgifter och kommunicera med ...
  • Teams är Microsofts utbildningsplattform som ingår för skolor med Office 365.
  • Miro är ett lite mer avancerat verktyg där man kan skapa planeringar, arbetsytor och ...
  • Med Snowflake kan läraren hitta aktiviteter för lektionen som är i enlighet med ...
  • Skapa digitala ytor och visualisera ett kunskapsområde
  • Ett verktyg där både lärare och elever enkelt kan skapa digitala mindmaps
  • Skapa kanaler och teams för att planera, strukturera och samarbeta kring projekt och ...
  • Ett verktyg för att planera projekt. Lägga upp och forma strukturer för lektioner och ...
  • Behöver du en whiteboard till din distansundervisning då kan whiteboard.fi vara något för ...